Silvestrovský běh
Silvestrovský běh

Běžecké zakončení roku pro aktivní i rekreační sportovce v Trhových Svinech.

24. ročník
                  

          Město Trhové Sviny            Český svaz rekreačního sportu

Datum: 31. prosince 2017 - neděle
Prezentace: Do 14:00 hod. na náměstí v Trhových Svinech
Start: Na náměstí v Trhových Svinech
     od 14:30 hod. postupně kategorie dětí DI, DII, DIII, DIV
     15:00 hod. společný start ostatních kategorií A, B, C, DV
Startovné: Dospělí:
Děti:
100,- Kč
50,- Kč
Kategorie: A:
B:
C:
D:
muži
ženy
příchozí
děti I
děti II
děti III
děti IV
děti V
6 km
6 km
3 km
stáří 4 roky a mladší
stáří 5 a 6 let
stáří 7 a 8 let
stáří 9 a 10 let
stáří 11 - 15 let200 m
400 m
600 m
600 m
3 km
Různé: - Děti podle roku narození běží okruhy na náměstí. Jeden okruh je 200 m.
- Příchozí a DV běží jeden okruh městem, muži a ženy dva okruhy. Jeden okruh měří 3 km.
- Ceny jsou připraveny pro první tři závodníky v každé kategorii.
- Informace o předcházejících ročnících a průběžné aktuální informace na WWW stránkách Sportcentra Novohradské hory.
- Všichni účastníci (za účastníky závodu se považují i přítomní nezávodíci osoby) se závodu zúčastňují na vlastní riziko a odpovídají za jimi způsobené škody. Za právně nezpůsobilé účastníky závodu odpovídají jejich zákonní zástupci.
- Účastnící závodu souhlasí se zveřejněním výsledků závodu a fotografií pořízených při závodě na WWW stránkách závodu a ve veřejných sdělovacích prostředcích.
- Informace o předcházejících ročnících najdete pod nabídkou "Uskutečnili jsme - archiv".
První ročník se konal v roce 1994.