Nebojte se mapy
Nebojte se mapy

World Orienteering Day
                 

Datum: 24. května 2017 - středa
Místo: České Budějovice
Shromaždiště: Sídliště Máj, konečná stanice MHD A. Balcara ; GPS: 48.9839789N, 14.4317806E
Druh závodu: soutěže na principu orientačních sportů
Soutěže: - P3, P5 - tratě podle pravidel orientačního běhu (číslo uvádí délku v km) - (popis činnosti účastníka soutěže)
- SC - scorelauf (volné výběr kontrol do časového limitu) - (popis činnosti účastníka soutěže)
- BL - orientační bludiště (trať podle pravidel orientačního běhu na malém prostoru) - (popis činnosti účastníka soutěže)
Účast: Kdo bude mít zájem, může se jakékoliv soutěže zúčastnit.
Přihlášky: do 20.5.2017 na e-mail: info#tjobcb.cz . Pro přípravu map na soutěže P3, P5 a SC je přihláška předem vhodná. V omezené míře bude přihláška pro soutěže P3, P5 a S na místě možná.
Startovné: 50,- Kč       za účast na soutěži
Prezentace: do 15:30 hod. do 18:00 hod. v místě shromaždiště
Mapa: Vlčí jáma - sever; 1:10000; ekv. 5 m; stav 2015; autor: Josef Rychtecký
Vlčí jáma - jih; 1:10000; ekv. 5 m; stav 2017; autor: Josef Rychtecký
Parkování: Není organizováno. Využijte veřejných parkovacích prostorů.
Časový program: 15:30 - 18:00 hod.
15:30 - 18:00 hod.
19:00 hod.
Prezentace
Průběžný start. Účastník soutěže ihned po odprezentování může danou soutěž absolvovat.
Ukončení soutěží.
Různé: - Každý účastník obdrží originální diplom.
- Všichni účastníci, za účastníky se považují i přítomné nezávodíci osoby (doprovod, diváci apod.), se závodu zúčastňují na vlastní riziko a odpovídají za jimi způsobené škody. Za právně nezpůsobilé účastníky závodu odpovídají jejich zákonní zástupci.
- Účastnící závodu souhlasí se zveřejněním výsledků závodu a fotografií pořízených při závodě na WWW stránkách závodu a ve veřejných sdělovacích prostředcích.
- Informace o předcházejících ročnících najdete pod nabídkou "Uskutečnili jsme - archiv".