Budějovický pohár
Linz cup - 5. závod

- 38 ročník
Partneři projektu:
Popis tratí Pokyny Startovní listina Výsledky
Celkový rozpis soutěže Linz cup
Datum: 26. srpna 2017 - sobota
Místo: Borek
Shromaždiště: sportovní areál FK Borek - GPS: 49.0302N, 14.4981E
Druh závodu: - veřejný závod jednotlivců v orientačním běhu na zkrácené trati
- věřejný závod skupin na fáborkované trati (kategirie HDR)
Kategorie: Tratě podle pravidel soutěže Linz cup v orientačního běhu (popis činnosti účastníka závodu):
     HA (muži 6-8 km); HBL (muži 4-6 km); HBK (muži - 3-5 km)
     DBL (ženy - 4-6 km); DBK (ženy - 3-4 km)
     C - bez rozdílu pohlaví (3-4 km); vhodné pro příchozí, začátečníky
Fáborkované tratě (popis činnosti účastníka závodu):
     K - děti, skupiny, rodiče s dětmi
Přihlášky: do 20.8.2017 prostřednictvím systému ORIS vyjímečně na e-mail: info@tjobcb.cz
Startovné: 50,- Kč       Pro kategorie K
100,- Kč     Pro ostatní kategorie
Půjčovné SI čipů: 50,- Kč. Při ztrátě náhrada 800,- Kč

Prezentace:

do 14:00 hod. v místě shromaždiště
Mapa: Borek; 1:10000; ekv. 5 m; stav 2016; autor: Josef Rychtecký; mapa je voduvzdorně upravena
Způsob ražení: Sport Ident
Parkování: Využijte veřejného parkoviště u sportovního areálu. GPS: 49.0294625N, 14.4988003E
Ubytování: Pořadatel nezajišťuje.
Vzdálenosti: 150  m
800  m
0  m
parkoviště - shromaždiště
shromaždiště - start
cíl - shromaždiště
Časový program: do 14:00 hod.
000 = 15:00 hod.
17:00 hod
prezentace
start prvního závodníka
vyhlášení výsledků kategorií K
Funkcionáři: ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:
Alena Stachová
Radek Teringl
Josef Rychtecký

Různé:

- Ve sportovním areálu je restaurace.
- Závodí se podle pravidel orientačního běhu.
- Startující jsou automaticky zařazeni do hodnocení soutěže Linz cup - rozpis
- Současně proběhne veřejný závod v orientačním běhu v kategoriích H,D10 - H,D 65 - viz. rozpis. Závodníci v těchto kategoriích nebudou zařazení do hodnocení soutěže Linz cup.
- Všichni účastníci, za účastníky se považují i přítomné nezávodíci osoby (doprovod, diváci apod.), se závodu zúčastňují na vlastní riziko a odpovídají za jimi způsobené škody. Za právně nezpůsobilé účastníky závodu odpovídají jejich zákonní zástupci.
- Účastnící závodu souhlasí se zveřejněním výsledků závodu a fotografií pořízených při závodě na WWW stránkách závodu a ve veřejných sdělovacích prostředcích.
- Informace o předcházejících ročnících najdete pod nabídkou "Uskutečnili jseme - archiv".
Projekt je podpořen z prostředků Jihočeského kraje v rámci Jihočeských krajských programů podpory sportu pro rok 2017.