Budějovický pohár
  Budějovický pohár

- 24 ročník
Popis tratí Pokyny Startovní listina Výsledky
Datum: 26. srpna 2017 - sobota
Místo: Borek
Shromaždiště: sportovní areál FK Borek - GPS: 49.0302N, 14.4981E
Druh závodu: - veřejný závod jednotlivců v orientačním běhu na zkrácené trati
- veřejný závod skupin na fáborkované trati (kategorie HDR)
Kategorie: Tratě podle pravidel orientačního běhu (popis činnosti účastníka závodu):
     H10; H12; H14; H16; H18; H21; H35; H45; H55; H65
     D10; D12; D14; D16; D18; D21; D35; D45; D55; D65
     P - trať pro jednotlivce podle pravidel orientačního běhu příchozí, začátečníci (popis činnosti účastníka závodu)
Fáborkované tratě (popis činnosti účastníka závodu):
     DF; HF - děti - jednotlivci
     HDR - skupiny, rodiče s dětmi
Přihlášky: do 20.8.2017 prostřednictvím systému ORIS výjimečně na e-mail: info@tjobcb.cz
Startovné: 50,- Kč       Pro kategorie DF, HF, HDR, D10, H10, D12, H12, D14, H14
100,- Kč     Pro ostatní kategorie
150,- Kč     Zvýšené startovné při pozdní přihlášce a změně v den závodu. Realizace jen podle možností pořadatele.
Zvýšené startovné za pozdní přihlášku anebo změnu v den závodu neplatí pro kategorie DF, HF, HDR, D10, H10, D12, H12, D14, H14, P.
Startovné uhraďte do termínu přihlášek na bankovní účet: 212 977 294 / 0300; variabilní symbol: 2608xxxx, kde xxxx je číslo oddílu podle adresáře ČSOS.
Půjčovné SI čipů: 50,- Kč. Při ztrátě náhrada 800,- Kč

Prezentace:

do 14:00 hod. v místě shromaždiště
Mapa: Borek; 1:10000; ekv. 5 m; stav 2016; autor: Josef Rychtecký; mapa je voduvzdorně upravena
Způsob ražení: Sport Ident
Parkování: Využijte veřejného parkoviště u sportovního areálu. GPS: 49.0294625N, 14.4988003E
Ubytování: Pořadatel nezajišťuje.
Vzdálenosti: 150  m
800  m
0  m
parkoviště - shromaždiště
shromaždiště - start
cíl - shromaždiště
Časový program: do 14:00 hod.
000 = 15:00 hod.
17:00 hod
prezentace
start prvního závodníka
vyhlášení výsledků
Funkcionáři: ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:
Alena Stachová
Radek Teringl
Josef Rychtecký

Různé:

- Ve sportovním areálu je restaurace.
- Závodí se podle pravidel orientačního běhu.
- Současně probíhá závod soutěže "Linz cup". Závodníci, kteří chtějí být hodnocení v soutěži Linz cup se musí přihlásit podle rozpisu této soutěže - rozpis
- Všichni účastníci, za účastníky se považují i přítomné nezávodíci osoby (doprovod, diváci apod.), se závodu zúčastňují na vlastní riziko a odpovídají za jimi způsobené škody. Za právně nezpůsobilé účastníky závodu odpovídají jejich zákonní zástupci.
- Účastnící závodu souhlasí se zveřejněním výsledků závodu a fotografií pořízených při závodě na WWW stránkách závodu a ve veřejných sdělovacích prostředcích.
- Informace o předcházejících ročnících najdete pod nabídkou "Uskutečnili jsme - archiv".