Návštěvní řád Centra orientačních sportů

  1. Návštěvník Centra orientačních sportů je povinen dodržovat zákony České republiky, zejména pak zákon o lesích (vstup do lesa na vlastní odpovědnost, zákaz rozdělávání ohně, nevjíždět do lesa motorovými vozidly apod.) zákon o myslivosti (zákaz honění zvěře, volné pobíhání psů apod.).
  2. Návštěvník využívá nabídky Centra orientačních sportů na vlastní odpovědnost, riziko a odpovídá za škody jim způsobené. Centrum orientačních sportů, vlastníci lesa, nájemci lesa neodpovídají za škody nebo újmy způsobené návštěvníkovi Centra orientačních sportů.
Realizace projektu
TJ OB české Budějovice o.s.       NF Linz - OL Referat
Český svaz orientačních sportů
WWW stránky obce Benešov nad Černou  Benešov n/Č.
WWW stránky obce Pohorská Ves  Pohorská Ves
Zážitkový server : Kudy z nudy
Server nabízející akce pro rodiče s dětmi
Zdravotní pojišťovna MV ČR
S.B.G. COLOR s.r.o.
WWW stránky obce Pohorská Ves
Lesy České republiky
Firma Olles - tvůrce mapy