Budějovický pohár
27. ročník závodu v orientačním běhu

 

ROZPIS
veřejného závodu v orientačním běhu

Česky     Deutsch

Přihlášky

Startovní listina

Pokyny pro účastníky

Výsledky

 

Partneři:

                             

 

Datum:

30. srpna 2020

Místo konání:

Lipno nad Vltavou

Centrum závodu:

Lipno nad Vltavou, parkoviště U Kramolína , 48.6436567N, 14.2359103E

Pořádající orgán:

Jihočeský krajský svaz ČSOS

Pořádající subjekt:

TJ OB České Budějovice z.s.

Typ závodu / zařazení do soutěží:

Veřejný závod jednotlivců na krátké trati s intervalovým startem
4. závod jihočeského žebříčku, podzim 2020

Kategorie:

Veřejný závod v orientačním běhu podle soutěžních pravidel OB:

D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45, D55, D65, D75
H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H65, H75

Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu JčKSČSOS

Ostatní kategorie:

Fáborkované tratě:

      DF; HF – děti - jednotlivci

      HDR – skupiny, rodiče s dětmi

P2 – orientačně jednoduchá trať pro příchozí (viz popis činnosti účastníka na závodě)

T3 – tréninková trať střední obtížnosti

Funkcionáři:

ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:

Radek Janošík, R3
Josef Hejzlar, R3
Radek Teringl, R3

Kontakt pro informace:

Radek Janošík (tel. 776 069 161)

Přihlášky:

Do neděle 23. srpna 2020 23:59:59 (uzávěrka přihlášek) přes systém ORIS. Pozdější přihlášky jen v omezeném počtu dle možností pořadatele za vklad zvýšený o 100 % (s výjimkou kategorií P2, T3, HF, DF,  HDR). Přihlášky je možno zaslat i na email: vlhej@seznam.cz  E-mailová přihláška pro registrované závodníky je vždy s přirážkou 100 % základního startovného vyjma kategorií P2, T3, HF, DF a HDR a je platná až po jejím potvrzení. E-mailová přihláška pro veřejnost je bez přirážky a je platná rovněž po jejím potvrzení.

Vklady / poplatky:

50,- Kč  
100,- Kč

přirážka 100%

50,- Kč

DF, HF, D10, H10, D12, H12, D14, H14, P2, T3, HDR
ostatní kategorie
pozdější přihlášky, změny v kategoriích DH10 - DH75

zapůjčení SI čipu. Při ztrátě zapůjčeného čipu bude účtován poplatek 800,- Kč.

Úhrada vkladů:

Převodem na účet číslo 212977294/0300 (majitel účtu TJ OB České Budějovice z.s.). Jako variabilní symbol uveďte 30xxxx, kde xxxx je číslo klubu dle adresáře ČSOS. Ve zprávě pro příjemce, prosím, uveďte zkratku svého klubu.

Prezentace:

V den konání závodu 9:00 – 10:00 v centru závodu.

Parkování:

parkoviště  U Kramolína

Vzdálenosti:

100 m

do 1200 m
do 500 m

parkoviště – centrum
centrum – start

cíl – centrum

Popis terénu:

Kopcovitý terén, převážně jehličnatý les, dobrá průběžnost, středně hustá síť komunikací.

Mapa:

Lipno, 1:10 000, ekvidistance 5 m, formát A4, mapovali Roman Horký a Jiří Vištejn 2016, revize Filip Hulec 2017, mapový klíč ISOM 2000; mapy budou vodovzdorně upraveny.

Start:

Intervalový; 00 = 11:00 hod.
Kategorie P2, T3 a HDR volný start od času 00 do startu posledního závodníka.

Způsob ražení:

Elektronický systém SportIdent, kontaktní ražení. Jeden čip lze použít v závodě pouze jednou. Závodníci bez vlastního čipu si mohou čip pronajmou od pořadatele za výše uvedený poplatek.

Služby:

Dětskou školku ani jiné služby pořadatel neposkytuje.

Protesty:

Písemně hlavnímu rozhodčímu proti vkladu 200,- Kč během závodu. V případě uznání protestu bude vklad vrácen. Případné protesty proti startovní listině nebo konečným výsledkům lze uplatnit na e-mailové adrese info@tjobcb.cz.

Ochrana osobních údajů:

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodu a v informačním systém ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/). V průběhu akce budou poři­zovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku.  Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu OB), zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím, explicitně fotografovi.

Upozornění:

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a odpovídají za jimi způsobené škody. Za právně nezpůsobilé účastníky závodu odpovídají jejich zákonní zástupci. Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu.

Ostatní:

Závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů soutěží JčKČSOS pro rok 2020.

Projekt je podpořen z prostředků Statutárního města České Budějovice na podporu sportu pro rok 2020.