Husitský štít
39. ročník závodu v orientačním běhu

 

ROZPIS

7. závodu jihočeského žebříčku, jaro 2019 a veřejného závodu v orientačním běhu na krátké trati

Česky.....Deutsch

Přihláška

Startovní listina

Pokyny pro účastníky

Parametry tratí

Výsledky

         

 

Datum:

12.5.2019

Místo konání:

Frymburk, Ranč u Tří Anč (Centrum závodu); GPS: 48.6600075N, 14.1734561E

Pořádající orgán:

Jihočeský krajský svaz ČSOS

Pořádající subjekt:

TJ OB České Budějovice z.s.

Typ závodu / zařazení do soutěží:

Veřejný závod jednotlivců v orientačním běhu na krátké trati.  7. závod jihočeského žebříčku jaro 2019. Závod s rankingovým koeficientem 1,0.

Kategorie:

D10; D12; D14; D18; D20; D21; D35; D45; D55; D65; D75
H10; H12; H14; D18; D20; D21; D35; D45; D55; D65; D75

Ostatní kategorie:

P – orientačně jednoduchá trať pro příchozí a začátečníky - (popis činnosti účastníka na závodě)

DF, HF   (liniová trať pro děti bez doprovodu) - (popis činnosti účastníka na závodě)
HDR   (liniová trať pro děti s doprovodem) - (popis činnosti účastníka na závodě)

Funkcionáři:

ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:

Martina Teringlová
Josef Hejzlar R3
Radek Teringl R3

Kontakt pro informace:

Systém ORIS, případně www.tjobcb.cz, telefonické informace Martina Teringlová (tel. 606730 321)

Přihlášky:

do neděle 5. května 2019 23:59:59 (uzávěrka přihlášek) přes systém ORIS. Pozdější přihlášky jen v omezeném množství dle možností pořadatele za vklad zvýšený o 100% (s výjimkou kategorií DF, HF, HDR a P). Přihlášky je možno zaslat i na email: teringl@strob.cz. E-mailová přihláška pro registrované závodníky OB do kategorií D,H10 – D,H75 je vždy s přirážkou 100% základního startovného a je platná až po jejím potvrzení. Emailová přihláška pro veřejnost je bez přirážky a je platná rovněž po jejím potvrzení.

Vklady / poplatky:

50,- Kč
100,- Kč
200,- Kč
50,- Kč

D10, H10, D12, H12, D14, H14, DF, HF, HDR
ostatní kategorie
pozdní přihlášky a změny v kategoriích DH16 – DH75
zapůjčení SI čipu. Při ztrátě zapůjčeného čipu bude účtován poplatek 800,- Kč

Úhrada vkladů / poplatků:

Převodem na účet číslo 212977294/0300 (majitel účtu TJ OB České Budějovice z.s.). Jako variabilní symbol uveďte 12xxxx, kde xxxx je číslo klubu dle adresáře ČSOS. Ve zprávě pro příjemce prosím uveďte zkratku svého klubu.

Prezentace:

V den konání závodu 9:00 – 10:00 v centru závodu.

Bude možnost prezentace i při závodu 11. května 2019 na Lipně.

Parkování:

Na veřejném parkovišti Lyžařského areálu Frymburk; GPS: 48.6595783N, 14.1713878E

Vzdálenosti:

parkoviště - centrum
centrum – start

cíl - centrum

500 m
do 1000 m
do 1000 m

Popis terénu:

Horský kopcovitý terén s porostovými detaily, středně hustá síť cest, střední průběžnost, těžší běžecká podložka.

Mapa:

Marta 1:10000, ekvidistance 5m, formát A4, mapovali Aleš Hejna, Jiří Vištejn 2016, aktualizace 2019, mapový klíč ISOM2007, mapy budou vodovzdorně upraveny formou tisku na materiál Pretex.

Start:

Intervalový, 000=10:30 hod.
Kategorie HDR a P volný start od času 00 do startu posledního závodníka

Způsob ražení:

Elektronický systém SPORT IDENT, kontaktní ražení. Jeden čip lze použít v závodě pouze jednou. Závodníci bez vlastního čipu si mohou čip pronajmout od pořadatele za výše uvedený poplatek.

Služby:

Ostatní služby (dětskou školku, ubytování, možnost mytí apod.) pořadatel neposkytuje.

Protesty:

Písemně hlavnímu rozhodčímu proti vkladu 200,-- Kč během závodu. V případě uznání protestu bude vklad vrácen. Případné protesty proti startovní listině nebo konečným výsledkům lze uplatnit na e-mailové adrese info@tjobcb.cz

Ochrana osobních údajů:

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu závodu a v informačním systém ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/). V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku.

Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

Upozornění:

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a odpovídají za jimi způsobené škody. Za právně nezpůsobilé účastníky závodu odpovídají jejich zákonní zástupci.
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu.

Předpis:

Závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů k soutěžích JčKSOS pro rok 2019.

Akce se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky. Jsou to i Vaše lesy. Chovejte se tedy ohleduplně!

Projekt je podpořen z prostředků Jihočeského kraje v rámci Jihočeských krajských programů podpory sportu pro rok 2019.