Přebor škol v orientačním běhu
jihočeské krajské kolo 2019


Jihočeský krajský svaz ČSOS

 

 

Přihláška

Startovní listina

Pokyny pro účastníky

Parametry tratí

Výsledky

 

 

 

l        

 

 

 

          

 

Pořadatel:

TJ OB České Budějovice, z.s.

Datum:

15.5.2019 (středa)

 

Místo konání:

České Budějovice, park Stromovka

 

Centrum závodu:

Stadion PF JU, Na Sádkách 1C;
GPS 48.9758700N, 14.4608872E

 

Prezentace:

8:45-9:15 v centru závodu

 

Start:

Intervalový, první závodník startuje v 10:00 hod, cesta na start do 1000 m

 

Přihlášky:

Do 28.4.2019 prosíme o zaslání seznamu závodníků (příjmení, jméno, rok narození, třída, kategorie, číslo SI čipu/žádost o zapůjčení SI čipu) na přiloženém .xls formuláři vyplněném elektronicky na emailovou adresu vlhej@seznam.cz.
Vklady se neplatí – náklady na konání závodu hradí ČSOS.

Do každé kategorie může škola přihlásit nejvíce 5 žáků (v případě většího zájmu jen se souhlasem pořadatele a nad rámec soutěže – uveďte v přihlášce). Družstvo vede jeden vedoucí starší 18 let pověřený školou. Za zdravotní stav závodníků odpovídá vysílající složka. Odškodnění v případě úrazu hradí vysílající škola. Dopravu hradí vysílající složka.

 

Mapa:

„Stromovka sprint“, měřítko 1:5000, ekvidistance 1 m, 2019, mapový klíč ISSOM 2007, rozměr A4, mapa není vodovzdorně upravena

 

Terén:

Park, otevřený terén (louky), rovinatý, místy zarostlý.  Doporučujeme terénní běžeckou obuv a oblečení, které kryje dolní končetiny (dlouhé nohavice).

 

Označování kontrol:

Bude použit elektronický systém SportIdent (SI) s kontaktním ražením (kontroly nebudou nastaveny na bezkontaktní ražení) - označování kontrol bude probíhat pomocí čipů. Ve startovním koridoru je závodník povinen provést vymazání čipu a kontrolu vymazání. Při poruše elektronického ražení razí závodník do mapy klasickými kleštěmi, mapu pak odevzdá v cíli rozhodčímu ke kontrole. Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si vyčíst čip i v případě, že závod nedokončí. Pořadatel zapůjčí čip závodníkům, kteří svůj čip nevlastní a požadavek na zapůjčení uvedou v přihlášce. Ztráta zapůjčeného čipu bude pokutována částkou 1000 Kč. Zároveň žádáme školy, aby se ve spolupráci s místními oddíly orientačního běhu snažily své závodníky čipy vybavit. Počet čipů k zapůjčení je omezen.

 

Časový limit:

70 minut, předpokládaný čas vítěze u všech kategorií 25 minut (prodloužený sprint)

 

Kategorie:

http://krob.eso9.cz/Pages/PreborSkol/Kategorie.aspx
V dané kategorii mohou startovat žáci příslušného ročníku a příslušného roku narození, přičemž obě podmínky musí platit současně.
Závodníci nemohou startovat ve vyšší věkové kategorii !!!

(D = dívky, H = hoši), VIP bez rozlišení věku a pohlaví

 

Mladší děti:

D3, H3: 1. – 3. ročník ZŠ, rok narození 2012, 2011, 2010, 2009

 

Starší děti:

D5, H5: 4. – 5. ročník ZŠ, rok narození 2009, 2008, 2007

 

Mladší žactvo:

D7, H7: 6. – 7. ročník ZŠ, rok narození 2007, 2006, 2005,
prima, sekunda osmiletých gymnázií

 

Starší žactvo:

D9, H9: 8. – 9. ročník, rok narození 2005, 2004, 2003, 2002
tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií

 

Studenti:

DS, HS: 1. – 4. ročník středních škol, rok narození 2003, 2002, 2001, 2000, 1999
kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií

 

Ostatní:

VIP: Učitelé, školní doprovod, zájemci o účast

 

Hodnocení družstev:

V soutěži družstev bodují v každé kategorii vždy dva nejlepší závodníci dané školy. Body se přidělují podle počtu zúčastněných družstev škol krát 2 (znamená to, že v případě 12 družstev se prvnímu v kategorii přidělí 24 bodů a dalšímu o bod méně). Třetí, čtvrtý a pátý závodník družstva již body nezískávají a ani je „neberou” ostatním. Body se přidělují pro každou kategorii zvlášť a poté se sečtou body, které získala škola v jednotlivých kategoriích. V případě rovnosti bodů v soutěži družstev rozhoduje o pořadí nižší součet časů bodujících členů družstva.
Body se do soutěže družstev sčítají takto:
v kategorii: D5 + H5
v kategorii: D7, H7 + D9, H9, vítězná škola postupuje do celostátního kola
v kategorii: DS + HS, vítězná škola postupuje do celostátního kola

viz též http://krob.eso9.cz/Pages/PreborSkol/Pravidla.aspx

 

Vyhlášení vítězů:

V každé kategorii budou vyhlášeni 3 nejlepší závodníci a 3 nejlepší družstva. Medailisté obdrží diplomy a drobné ceny.

 

Pravidla:

Soutěží se podle platných pravidel orientačního běhu pro rok 2019 http://www.orientacnibeh.cz/dokumenty

 

Protesty:

Protesty s vkladem 200 Kč do rukou hlavního rozhodčího. Protesty proti výsledkům na adresu JčKSOS, České Vrbné 2207, 37011 České Budějovice.

 

Doprava:

Vlastní (auto): V místě shromaždiště nelze parkovat, osobní automobily zaparkujte na vyhrazeném parkovišti u nákupního centra Kaufland nebo na parkovišti Na Dlouhé louce (vše za poplatek).

Bus: Nejbližší zastávka meziměstské dopravy – České Budějovice, U zelené ratolesti (cca 800 m); z autobusového nádraží MHD č. 1,3,4 na zastávku Výstaviště (cca 400 m)
Vlak: Nádraží České Budějovice, odtud MHD č. 1,3,4 na zastávku Výstaviště

 

Funkcionáři:

Ředitel závodu:

Vladimíra Hejzlarová R3

 

Hlavní rozhodčí:

Lubomír Hošek R3

 

Stavitel tratí:

Josef Hejzlar R3

 

Ochrana osobních údajů:

Účastníci závodů souhlasí se zveřejněním výsledků závodu a fotografií pořízených při závodě na webových stránkách závodu a zveřejněním ve sdělovacích hromadných prostředcích

 

Informace:

Vladimíra Hejzlarová, tel. 775914004, vlhej@seznam.cz

 

Závod se koná na území parku Stromovka, který je významným krajinným prvkem  a rekreačním územím pro občany města - chovejte se ohleduplně.