Budějovický pohár

-  26-tý ročník veřejného závodu v orientačním běhu
Deutsch
Přihlášky - ORIS Popis tratí Startovní listina Informace pro účastníky Výsledky
               
Pořadatel: TJ OB České Budějovice z.s.
Datum: 24. srpna 2019 - sobota
Místo shromaždiště: Lišov - místní část Klauda
Druh závodu: - veřejný závod jednotlivců v orientačním běhu na klasické trati
- veřejný závod jednotlivců a skupin na fáborkované trati
- veřejný závod jednotlivců soutěže Linz cup.
Kategorie: Veřejný závod jednotlivců v orientačním běhu na klasické trati. Tratě podle pravidel orientačního běhu
     (popis činnosti účastníka závodu):
     H10; H12; H14; H16; H18; H20; H21; H21K; H35; H45; H55; H65; H75
     D10; D12; D14; D16; D18; D20; D21; D21K; D35; D45; D55; D65; D75
             (x21K = zkrácená trať)
Ostatní kategorie: P - trať pro jednotlivce podle pravidel orientačního běhu příchozí, začátečníci (popis činnosti účastníka závodu)
Veřejný závod jednotlivců a skupin na fáborkované trati (popis činnosti účastníka závodu):
     DF; HF - děti - jednotlivci
     K; HDR - skupiny, rodiče s dětmi (K = kategorie soutěže Linz cup)
Veřejný závod jednotlivců soutěže Linz cup. Délky tratí podle podmínek soutěže.
     HA; HBL; HBK     = muži
     DBL; DBK             = ženy
     C                            = ostatní; muži i ženy
 Informace pro abonenty Linz cup. Přiřazení kategorií OB ke kategoriím Linz cupu:
     HA = H35; HBL=H45; HBK=H65; DBL=D45; DBK=D65; C=D14, H12
Přihlášky: do 18.8.2019 prostřednictvím systému ORIS výjimečně na e-mail: josef.rychtecky@jrn.cz. E-mailová přihláška je platná až po jejím potvrzení. Abonenti Linz cupu jsou atomaticky přihlášeni do kategorií Linz cupu.
Startovné: 50,- Kč      Pro kategorie DF, HF, HDR, D10, H10, D12, H12, D14, H14; K
100,- Kč    Pro ostatní kategorie
200,- Kč     Zvýšené startovné při pozdní přihlášce a změny v den závodu. Realizace se jen podle možností pořadatele. Zvýšené startovné za pozdní přihlášku anebo změnu v den závodu neplatí pro kategorie DF, HF, HDR, D10, H10, D12, H12, D14, H14, P.
Abonenti soutěže Linz cup startovné neplatí.
Startovné uhraďte do termínu přihlášek na bankovní účet: 212 977 294 / 0300; variabilní symbol: 2408xxxx, kde xxxx je číslo oddílu podle adresáře ČSOS.
Startující v kategoriích H,D10 - H,D20 oddílů z Českých Budějovice startovné neplatí.
Půjčovné SI čipů: 50,- Kč. Při ztrátě náhrada 800,- Kč
Prezentace: do 14:00 hod. v místě shromaždiště
Mapa: Větrník; 1:15000 a 1:10000; ekv. 5 m; stav 2019; IOF 2017; mapa je voduvzdorně upravena. Měřítko mapy podle pravidel pro příslušné kategorie.
Popis terénu: Typický středoevropský terém; středně hustá síť cest; střední průběžnost.
Způsob ražení: Sport Ident. Kontaktní ražení. Jeden čip lze použít v závodě pouze jedenkrát. Závodníci bez vlastního čipu si jej mohou pronajmout.
Parkování: Na bývalé silnici. Dbejte pokynů pořadatelů.
Vzdálenosti: 200  m
do 1500  m
do 500  m
parkoviště - shromaždiště
shromaždiště - start
cíl - shromaždiště
Časový program: do14:00 hod.
000 = 15:00 hod.
cca 18:00 hod.
prezentace
start prvního závodníka
vyhlášení výsledků
Protesty: Písemně hlavnímu rozhodčímu proti vkladu 200,- Kč. V případě uznání protestu bude vklad vrácen.
Funkcionáři: ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:
Josef Rychtecký
Josef Hejzlar R3
Lubomír Hošek R3
Další informace: josef.rychtecky@jrn.cz; tel: 728 448 762
Různé: - Závodí se podle pravidel orientačního běhu a Soutěžního řádu Jč ČSOS.
- Závod je přeborem Českých Budějovice v kategoriích mládeže (H,D10 - H,D20) pro rok 2019 v orientačním běhu na klasické trati.
- Závod je zařazen do hodnocení Jihočeského žebříčku jednotlivců pro rok 2019.
- Závod je zařazen do hodnocení Rankingu s koeficientem 1,0.
- Všichni účastníci, za účastníky se považují i přítomné nezávodící osoby (doprovod, diváci apod.), se závodu zúčastňují na vlastní riziko a odpovídají za jimi způsobené škody. Za právně nezpůsobilé účastníky závodu odpovídají jejich zákonní zástupci.
- Přítomností na závodě účastnící souhlasí se zveřejněním fotografií pořízených při závodě na WWW stránkách závodu a ve veřejných sdělovacích prostředcích. Starten na závodě závodníci souhlasí se zveřejněním údajů souvisejících s jejich účastí na závodě (startovní listina, výsledky apod.).
- Dětskou školku a ostatní neuvedené služby pořadatel nezajišťuje.
- Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem pořadatele.
- Informace o předcházejících ročnících najdete pod nabídkou "Uskutečnili jsme - archiv".
Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.
Akce se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky. Jsou to i Vaše lesy. Chovejte se tedy ohleduplně.