Linz cup

ROZPIS

veřejného závodu v orientačním běhu na krátké trati

 

Přihláška

Startovní listina

Pokyny pro účastníky

Parametry tratí

Výsledky

 

               

 

Datum:

11.5.2019 - odpoledne

Místo konání:

Bad Leonfelden - Sternstein

Centrum závodu:

Sternstein; parkoviště u dolní stanice lanovky

Pořádající orgán:

Jihočeský krajský svaz ČSOS

Pořádající subjekt:

Oddíl OB Naturfreunde Linz ve spolupráci s TJ OB České Budějovice z.s.

Typ závodu / zařazení do soutěží:

Veřejný závod jednotlivců v orientačním běhu na krátké trati. Závod zařazený do hodnocení Jihočeského žebříčku a Rankingu s koeficientem 1,0.

Kategorie:

D10; D12; D14; D18; D20; D21; D35; D45; D55; D65; D75
H10; H12; H14; D18; D20; D21; D35; D45; D55; D65; D75
Abonenti Linz cupu jsou automaticky přihlášeni do kategorií Linz cupu a zařazení do hodnocení Linz cupu.

Ostatní kategorie:

P    orientačně jednoduchá trať pro příchozí a začátečníky (popis činnosti účastníka na závodě)
DF, HF   liniová trať pro děti bez doprovodu  (popis činnosti účastníka na závodě)
HDR   liniová trať pro děti s doprovodem (popis činnosti účastníka na závodě)

Funkcionáři:

ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:

Martina Teringlová
Radek Teringl
Rudi Gruber

Kontakt pro informace:

Martina Teringlová (tel.: 606 730 321)

Přihlášky:

do neděle 5. května 2019 23:59:59 (uzávěrka přihlášek) přes systém ORIS. Pozdější přihlášky jen v omezeném množství dle možností pořadatele a to pouze do kategorií DF, HF, HDR a P. Přihlášky je možno zaslat i na email: teringl@strob.cz. E-mailová přihláška je platná až po jejím potvrzení. E-mailová přihláška pro registrované závodníky do kategorií DH10 – DH75 je vždy s přirážkou 100% základního startovného.

Vklady / poplatky:

50,- Kč
100,- Kč

200,- Kč
50,- Kč

D10, H10, D12, H12, D14, H14, DF, HF, HDR
ostatní kategorie
za pozdní přihlášky a změny v kategoriích DH16 – DH75
zapůjčení SI čipu. Při ztrátě zapůjčeného čipu bude účtován poplatek 800,- Kč.

Úhrada vkladů / poplatků:

Převodem na účet číslo 212977294/0300 (majitel účtu TJ OB České Budějovice z.s.). Jako variabilní symbol uveďte 11xxxx, kde xxxx je číslo klubu dle adresáře ČSOS. Ve zprávě pro příjemce prosím uveďte zkratku svého klubu.
Abonenti Linz cupu startující v kategoriích Linz cupu startovné neplatí.

Prezentace:

V den konání závodu 13:30 – 14:00 v centru, nebo společně s prezentací dopoledního závodu 11. května 2019 (Nebojte se mapy).

Vzdálenosti:

do 200 m
do 1500 m
do 500 m

parkoviště – centrum
centrum – start
cíl - centrum

Popis terénu:

Horský kopcovitý terén s porostovými detaily, středně hustá síť cest, střední průběžnost, těžší běžecká podložka.

Mapa:

Sternstein 1:10000, ekvidistance 5m, formát A4, aktualizace 2019, mapový klíč ISOM2007, mapy budou vodovzdorně upraveny formou tisku na materiál Pretex.

Start:

Intervalový, 000=15:00
kategorie HDR a P volný start od času 00 do startu posledního závodníka

Způsob ražení:

Elektronický systém Sportident, kontaktní ražení. Jeden čip lze použít v závodě pouze jednou. Závodníci bez vlastního čipu si mohou čip pronajmou od pořadatele za výše uvedený poplatek.

Služby:

Pořadatel žádné služby (dětská školka, možnost umytí, ubytování, občerstvení apod.) neposkytuje.

Protesty:

Písemně hlavnímu rozhodčímu proti vkladu 200,-- Kč během závodu. V případě uznání protestu bude vklad vrácen. Případné protesty proti startovní listině nebo konečným výsledkům lze uplatnit na e-mailové adrese info@tjobcb.cz .

Ochrana osobních údajů:

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu závodu a v informačním systém ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/). V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

Upozornění:

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a odpovídají za jimi způsobené škody. Za právně nezpůsobilé účastníky závodu odpovídají jejich zákonní zástupci.
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu.

Předpis:

Závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů k soutěžích JčKSOS pro rok 2019.

Ostatní:

Abonenti Linz cupu, startující pouze v rámci Linz cupu a nikoliv v rámci jihočeského oblastního žebříčku se nemusí přihlašovat. Jsou automaticky zařazeni do své kategorie Linz cupu.