Světový den orienttačního běhu
Dny orientace v přírodě

Veřejná soutěž umožňující seznámení se principy orientačních sportů, pohybem v terénu za pomocí mapy.
 

Partneři:

                 
Pořadatel: TJ OB České Budějovice z.s.; ZŠ a MŠ Borová Lada
Datum: 23. května 2018 - středa
Místo: Borová Lada - základní škola  (GPS  48.9875558N, 13.6689931E)
Soutěže: - Orientační běh v okolí fotbalového hřiště
- mapové cvičení ve třídě
Účast: Žáci I. stupně Z3 a MŠ z Borových Lad, Vimperka a okolí
Kategorie: Jenotlivci:
     Trať 1: žáci I., II., III ročník
     Trať 2: žáci IV., V. ročník
Družstva:
     děti MŠ s doprovodem učitelek MŠ
Prezentace: do 8:30 hod. v místě konání soutěže
Mapa: Borová Lada; 1:2500; ekv. 5 m; stav 2016; mapa podle klíe IOF 2007; mapa není voduvzdorně upravena
Způsob ražení: Sport Ident - startovní průkazy budou na místě půjčovány
Časový program: od 8:30
8:30 - 9:00
9:00 - 10:15 hod.
10.15 - 10:45
10:45 - 11:15
prezentace
poučení účastníků
závod v orientačním běhu - scorelauf
přesum do školy
mapové cvičení ve třídě
Funkcionáři: ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:
Alena Hojdarová
Ivan Hojdar
Josef Rychtecký
Vyhodnocení a ceny: Závod bude vyhodnocen podle dosaženého času jednotlivců.
Různé: - Všichni účastníci, za účastníky se považují i přítomné nezávodící osoby (doprovod, diváci apod.), se závodu zúčastňují na vlastní riziko a odpovídají za jimi způsobené škody. Za právně nezpůsobilé účastníky závodu odpovídají jejich zákonní zástupci.
- Účastnící závodu souhlasí se zveřejněním výsledků závodu a fotografií pořízených při závodě na WWW stránkách závodu a ve veřejných sdělovacích prostředcích.
- V místě budou k dispozici informace o orientačních sportech, mapách pro orientační sporty.
- V místě bude možnost vyzkoušet si funkcionalitu systému SPORT IDENT.
- Drobné ceny a doplomy pro všechny účastníky