Přebor Českých Budějovic v orientačním běhu
v kategoriích mládež (10 - 20 let)
Budějovický pohár  - 25 ročník 
Přihlášky - ORIS Popis tratí Startovní listina Informace pro účastníky

Partneři:

           
Pořadatel: TJ OB České Budějovice z.s.
Datum: 26. srpna 2018 - neděle
Místo: Benešov nad Černou - Černé Údolí
Shromaždiště: u Hotelu u Pralesa - bude vyznačeno
Druh závodu: - veřejný závod jednotlivců v orientačním běhu na krátké trati
- veřejný závod jednotlivců a skupin na fáborkované trati
Kategorie: Tratě podle pravidel orientačního běhu (popis činnosti účastníka závodu):
     H10; H12; H14; H16; H18; H20; H21; H35; H45; H55; H65; H75
     D10; D12; D14; D16; D18; D20; D21; D35; D45; D55; D65; D75
     P - trať pro jednotlivce podle pravidel orientačního běhu příchozí, začátečníci (popis činnosti účastníka závodu)
Fáborkované tratě (popis činnosti účastníka závodu):
     DF; HF - děti - jednotlivci
     HDR - skupiny, rodiče s dětmi
Přihlášky: do 19.8.2018 prostřednictvím systému ORIS výjimečně na e-mail: vlhej@seznam.cz
Startovné: 50,- Kč      Pro kategorie DF, HF, HDR, D10, H10, D12, H12, D14, H14
100,- Kč    Pro ostatní kategorie
150,- Kč     Zvýšené startovné při pozdní přihlášce a změně v den závodu. Realizace se jen podle možností pořadatele.
Zvýšené startovné za pozdní přihlášku anebo změnu v den závodu neplatí pro kategorie DF, HF, HDR, D10, H10, D12, H12, D14, H14, P.
Startovné uhraďte do termínu přihlášek na bankovní účet: 212 977 294 / 0300; variabilní symbol: 2608xxxx, kde xxxx je číslo oddílu podle adresáře ČSOS.
Startující v kategoriích H,D10 - H,D20 oddílů z Českých Budějovice startovné neplatí.
Půjčovné SI čipů: 50,- Kč. Při ztrátě náhrada 800,- Kč
Prezentace: do 10:30 hod. v místě shromaždiště
Mapa: Černé Údolí; 1:10000; ekv. 5 m; stav 2011 - průběžne aktualizována; mapa podle klíe IOF 2007; mapa je voduvzdorně upravena
Způsob ražení: Sport Ident; kontaktní ražení
Parkování: Není organizováno. Využijte veřejných parkovacích možností.
Ubytování: Pořadatel nezajišťuje.
Vzdálenosti: 200  m
do 1500  m
do 1500  m
parkoviště - shromaždiště
shromaždiště - start
cíl - shromaždiště
Časový program: do10:30 hod.
000 = 11:30 hod.
cca 15:30 hod.
prezentace
start prvního závodníka
vyhlášení výsledků
Funkcionáři: ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:
Radek Janošík
Josef Rychtecký
Radek Teringl
Různé: - Závodí se podle pravidel orientačního běhu.
- Závod je přeborem Českých Budějovice v kategoriích mládeže (H,D10 - H,D20) pro rok 2018.
- Závod je zařazen do hodnocení Jihočeského žebříčku jednotlivců pro rok 2018.
- Všichni účastníci, za účastníky se považují i přítomné nezávodící osoby (doprovod, diváci apod.), se závodu zúčastňují na vlastní riziko a odpovídají za jimi způsobené škody. Za právně nezpůsobilé účastníky závodu odpovídají jejich zákonní zástupci.
- Účastnící závodu souhlasí se zveřejněním výsledků závodu a fotografií pořízených při závodě na WWW stránkách závodu a ve veřejných sdělovacích prostředcích.
- Informace o předcházejících ročnících najdete pod nabídkou "Uskutečnili jsme - archiv".
Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.
Akce se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky. Jsou to i Vaše lesy. Chovejte se tedy ohleduplně.