Nebojte se mapy

Dny orientace v přírodě

  

Veřejné soutěže umožňující seznámení se principy orientačních sportů, pohybem v terénu za pomocí mapy.
4 x v roce - vždy druhou středu v dubnu, květnu, červnu a září ve stejnou dobu na stejném místě

Soutěž finančně nebo věcně podpořili:
 

     

Přijďte se projít do lesa s mapou v ruce.
Poznejte les u svého města trochu jinak.
 

Termíny: 8. dubna; 13. května; 10. června; 9. září
Místo: České Budějovice; sídliště Máj; poblíž konečné zastávky městské hromadné dopravy Antonína Balcara; GPS: 48.9837800N, 14.4308639E
Čas startu: 17:30 - 18:30 hod.; kdy přijdete, tehdy odstartujete
Mapa: Vlčí jáma - sever; měřítko 1:10000; ekvidistance 5 m; stav jaro 2015; autor: Rychtecký Josef
Přihlášky: do 7.9.2015 prostřednictvím systému ORIS nebo e-mail: info@tjobcb.cz. Přihláška na místě možná. Pro přípravu map je přihláška předem vhodná.
Poplatek za mapu: 40,- Kč (mapa zůstává účastníkovi)
Tratě, kategorie: D,H10; H,D12 - tratě podle pravidel OB; start podle příchodu
  N - volný výběr kontrol; čas se neměří; není nutné se vrátit do cíle
  P - mapa s klasickou tratí orientačního běhu; čas se měří jen na požádání;
Úkol účastníka: N - najít podle mapy libovolný počet kontrol
  P - klasická trať v orientačním běhu; délka tratě 2 - 4 km; volný čas startu; změna ve způsobu ražení
Ražení: papírové startovní průkazy
Organizace: Josef Rychtecký a jeho tým
Různé: - kontroly budou na místě do 19:00 hod.
- do 19:00 hod. bude otevřeno místo s výdejem map, cíl
- na místě budou k dispozici informace o orientačních sportech, o úkolech účastníka soutěže, o mapách pro orientační sporty
- v průběhu soutěže budete mít možnost v lese vidět českobudějovické závodníky v orientačním běhu přímo v akci
- soutěž se koná za každého počasí
Každý účastník se závodu zúčastní na vlastní nebezpečí. Za nezletilé účastníky zodpovídají jejich zákonní zástupci. Pořadatel neručí za škody způsobené účastníky závodu. Každý účastník souhlasí s uchováním a případným zveřejněním jeho fotografií pořízených v průběhu akce na webu pořadatele nebo ve veřejných médiích.

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Informace z jednotlivých termínů:
8.dubna 2015 Seznam účastníků (21):
Teringl Radek; Teringl Vojta; Teringlová Vendulka; Janošík Radek; Janošíková Eva; Janošíková Marie; Hulec Kuba; Hulec František, Hulec Karel; Štěpánek Michal; Votíková Monika; Kretschmer Jakub; Kretschmer David; Křenek Aleš; Kretschmerová Helena; Stachová Alena; Stachová Daniela; Nový Matyáš; Stach Karel, Stachová Dorinka, Stachová Božena.

13.května 2015 Seznam účastníků (38):
Kretschmer Jakub; Kretschmer David; Votíková Monika; Stachová Alena; Stachová Daniela; Stachová Dorinka; Korndörfer Tomáš; Korndörferová Nela; Veselá Eva; Minařík Josef; Minařík František; Gottfriedová Marcela; Gottfriedová Adéla; Gottfried Adam; Gottfried Štěpán; Plojharová Jitka; Plojharová Natálie; Veldová Michala; Teringl Radek; Teringl Vojta; Teringlová Vendulka; Teringlová Verunka; Teringlová Martina; Blabla Zdeněk; Majer Vít; Krotká Veronika; Dušková Beata; Rychtecká Jana; Rychtecký Jaroslav; Zimmermannová Milena; Bayerl Michal; Janošík Radek; Janošíková Eva; Janošíková Marie; Janošík Ivan; Janošíková Olga; Křenek Aleš; Stachová Božena.
10.června 2015 Seznam účastníků (33):
Kretschmer Jakub; Kretschmer David; Křenek Aleš; Votíková Monika; Stachová Alena; Stachová Dorinka; Dulovcová Michaela; Vlčková Naďa; Švarcová Lucie; Plojharová Jitka; Plojharová Natálie; Holubová Jana + 3; Pindulová Hana; Vacek Matěj; Veselá Eva; Minařík Josef; Minařík František; Teringl Vojta; Teringlová Vendulka; Teringlová Verunka; Teringlová Martina; Bayerl Michal; Janošík Radek; Janošíková Eva; Janošíková Marie; Janošík Ivan; Špína František; Černovská Světlana; Maxerová Jana; Maxerová Tereza.
9.září 2015 Seznam účastníků (22):
Votíková Monika; Stachová Alena; Stachová Dorinka; Teringl Vojta; Teringlová Vendulka; Teringlová Verunka; Teringlová Martina; Teringl Radek; Janošík Radek; Janošíková Eva; Maxerová Jana; Maxerová Tereza; Maxera Kryštof; Pšenička Miroslav; Pšenička Adam; Vacková Anežka; Vacek Vojta; Vacek Matěj; Malotová Zdeňka; Rychtecká Jana; Špína František; Černovská Světlana