Nebojte se mapy
6. ročník

Série veřejných soutěží umožňující seznámení se mapou a pohybem v terénu za pomocí mapy.

Soutěž finančně nebo věcně podpořili :

 

   
Účast : Každý kdo má zájem o pohyb, chce si vyzkoušet pohyb v neznámém prostředí za pomocí mapy.
Startovné : - podle každého samostatného rozpisu
- platí se samostatně na každé akci
Kategorie : Na každé ze soutěží mohou být vypsány různé soutěžní kategorie. Každá ze soutěžních kategorií umožňuje účastníkovi seznámit se s principy orientačních sportů. Bližší informace o vypsaných soutěžních kategoriích jsou v rozpisu soutěže (viz.v tabulce soutěží). Kategorie mohou být :
N - volný výběr kontrol; bez věkového omezení; je možné jít ve skupině
HDR - fáborkovaná trať je určená zejména pro rodiče s dětmi (H-hoši; D-dívky; R-rodič)
DF - dívky - fáborkovaná trať; startují samostatně; (D-dívky; F-fáborky)
HF - hoši - fáborkovaná trať; startují samostatně; (H-hoši; F-fáborky)
jiné označení - trať podle pravidel orientačního běhu; bez rozdílu pohlaví; (např. P-příchozí; 3-trať 3 km)
Co čeká na účastníka, jaký je jeho úkol :
Účastník na prezentaci v místě shromaždiště obdrží organizační informace k účasti na soutěži. Detailní popis k úkolu je v odkazech u jednotlivých kategorií. Základní informace ke kategoriím :
  - N : - Najít minimálně stanovený počet libovolných kontrol nakreslených na mapě. Jejich nalezení označit si do startovního průkazu a do času ukončení akce vrátit se zpět do místa prezentace. Detailní informace k účasti v kategorii "N"
  - HDR : - Absolvovat trať zakreslenou na mapě (trať je v lese i vyznačena fábory). Průchod kontrolou si označit do startovního průkazu. Po absolvování trati přijít zpět do místa prezentace. Čas se neměří. Detailní informace k účasti v kategorii "HDR"
  - DF; HF : - Absolvovat trať zakreslenou na mapě  (trať je v lese i vyznačena fábory). Průchod kontrolou si označit do startovního průkazu. Čas se měří. Detailní informace k účasti v kategorii "DF", "HF"
  - jiné označení : - Absolvovat trať zakreslenou na mapě podle pravidel orientačního běhu nebo podle pokynů v informacích pro účastníky. Průchod kontrolou si označit do startovního průkazu. Čas se měří.
Kdo úspěšně absolvuje soutěž v kategorii N, HDR, DF, HF obdrží účastnický diplom a medaili "Nebojte se mapy" pro rok 2013.

Informace o jednotlivých soutěžích: (detailní informace k jednotlivým akcím budou zveřejněny cca měsíc před termínem; v průběhu roku může být nějaký termín doplněn)

datum 

místo mapa soutěžní kategorie zajišťuje počet účastníků  
5.1.2013 Lomec Lomec A, B, C(příchozí) Teringl Radek  26/4

Zlodějský OB

26.1.2013 Třebín - hasičská zbrojnice Vlčí jáma A, B, C Janošík Radek  13/2

Scorelauf

2.2.2013 Libnič Větrník A, B, C Hošek Radim  16/4

SOLathlon

8.6.2013 Včelná Rožnovský les DF, HF, HDR, P3, P5 Rychtecký Josef  17/13

Klasický OB

9.6.2013 České Budějovice - Výstaviště Výstaviště P Hošek Radim  4/3

Sprint

31.8.2013 Trocnov - Památník Jana Žižky  Památník DF, HF, HDR, P3, P5 Rychtecký Josef  15/12

Klasický OB

Soutěže jsou pořádány ve spolupráci oddílů rekreačních sportů a orientačního běhu.

Bližší informace k jednotlivým akcím :

5.1.2013

Místo:

Lomec - parkoviště u hřbitova; silnice Netolice, Trukovice, Vodňany odbočka směr Lomec

Mapa: Lomec; 1:10000; stav 2008; autor: Vejvodová Mirka
Soutěž připravila rodina Teringlova. Pro účastníky byly připraveny tratě tzv. "zlodějského scorelaufu". Na kontrolách byly připraveny lístečky s průběžným bodovým ohodnocením kontrol. Jak závodníci přibíhali ke kontrole tak odebírali body. První kdo kontrolu nalezl měl nejvíce bodů, každý další vždy o nějaký ten bod méně. Pořadí návštěvy kontrol nebylo předepsáno. Do 50 minut se musel každý vrátit zpět. Za překročení času za každou načatou minutu se 30 bodů odečítalo - viz. Penalizace.
 
Výsledky:

Kategorie A

Body

Penalizace

Výsledek

Číslo kontroly

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

100

1

Ivo Šafařík

1470

30

1440

28

26

24

32

32

20

26

26

40

38

42

60

45

45

 

48

60

45

39

60

60

68

68

52

64

72

72

80

66

52

80

2

Jan Flašar

1381

 

1381

26

24

22

24

40

 

22

40

36

34

33

51

51

51

54

39

54

36

33

48

56

56

56

48

56

68

68

64

68

48

75

3

Jaroslav Kovář

1329

 

1329

30

28

26

30

 

18

24

 

 

40

39

57

42

42

 

51

57

42

45

57

68

64

64

60

68

 

76

76

80

60

85

4

Jiří Vébr

1296

 

1296

38

16

36

38

 

16

20

 

26

24

27

24

57

54

 

45

27

57

54

33

80

76

76

72

60

56

48

48

52

76

60

5

Petr Klimeš

1271

 

1271

34

32

28

26

 

26

32

36

30

36

48

33

24

24

57

60

39

30

60

 

48

48

44

32

80

80

80

72

 

32

100

6

Josef Hejzlar

1237

 

1237

32

30

38

40

34

24

30

28

28

28

45

30

30

30

42

57

36

60

57

39

 

 

 

80

76

 

60

52

56

80

95

7

Václav Pelc

1224

 

1224

18

38

40

18

38

30

38

34

34

30

57

39

39

39

51

36

42

24

27

42

44

44

48

40

48

 

56

60

60

40

70

8

Martin Tichý

1161

60

1101

 

20

18

22

 

38

 

 

38

32

24

54

48

48

 

30

48

33

36

51

52

52

52

44

44

64

64

68

72

44

65

9

Helena Novotná

1097

 

1097

36

18

34

 

 

22

28

32

 

 

36

27

54

57

48

42

30

51

51

 

76

80

80

68

52

52

 

 

 

68

55

10

Filip Hulec

1060

 

1060

24

22

20

28

 

40

 

38

 

 

30

48

33

33

60

54

51

39

42

54

64

60

60

56

72

76

 

 

 

56

 

11

Luboš Hošek

1069

60

1009

40

34

30

36

 

28

34

 

24

22

51

36

60

60

39

 

33

54

 

36

72

72

72

76

 

 

44

44

 

72

 

12

Jakub Hulec

964

 

964

20

40

16

20

 

32

40

 

32

26

60

42

36

36

 

27

45

27

30

45

 

 

 

36

36

60

52

56

64

36

50

13

Alois Romanovský

800

 

800

22

36

32

34

36

34

36

30

 

 

54

45

27

27

45

33

 

48

48

 

 

 

 

64

40

 

 

 

 

64

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie B

Body

Penalizace

Výsledek

Číslo kontroly

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

100

1

Marek Ševčík

1476

 

1476

 24

40

 22

26

 

40

40

 

40

40

60

60

 48

48

 

51

60

 

42

60

64

64

64

52

68

76

80

80

80

52

95

2

Pavla Pelcová

1025

 

1025

 

38

20

 

 

38

38

40

 

 

57

57

 

 

57

54

57

39

45

57

60

60

60

48

76

 

 

 

76

48

 

3

Lenka Kovářová

962

 

962

22

34

38

 

 

34

34

 

38

38

51

51

 

 

 

42

54

 

39

54

 

 

 

 

56

68

76

76

72

 

85

4

Milan Komrska

881

30

851

28

30

26

28

34

30

28

30

 

 

45

42

60

60

 

 

36

48

 

 

68

68

68

76

 

 

 

 

 

76

 

5

Vlaďka Hejzlarová

977

150

827

30

36

28

32

 

 

 

 

34

34

 

 

54

54

 

57

 

51

57

 

 

 

 

72

72

72

68

68

 

68

90

6

Josef Rychtecký

784

30

754

 

 

40

 

 

36

36

 

36

36

54

54

 

 

 

39

48

 

33

48

 

 

 

 

52

64

72

72

64

 

 

7

Ivan Gřunděl

681

 

681

26

24

24

 

 

 

 

38

 

 

42

45

 

 

60

60

42

 

60

 

 

 

 

 

80

80

 

 

 

 

100

8

Kateřina Pelcová

450

 

450

34

26

30

34

 

 

30

 

 

 

 

 

51

51

 

 

 

54

 

 

 

 

 

68

 

 

 

 

 

72

 

9

Milena Kovářová

428

210

218

 

32

36

 

 

32

32

 

 

 

48

48

 

 

 

 

45

 

36

51

 

 

 

 

 

 

 

 

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie C

Body

Penalizace

Výsledek

Číslo kontroly

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

100

1

Anna Svobodová

785

 

785

40

 

 

40

40

 

 

32

 

 

 

 

 

 

54

48

 

60

51

 

80

80

76

60

64

 

 

 

 

60

 

2

Martina Svobodová

745

 

745

38

 

 

38

38

 

 

34

 

 

 

 

 

 

51

45

 

57

48

 

76

76

72

56

60

 

 

 

 

56

 

3

Jana Svobodová

692

 

692

36

 

32

36

36

 

 

36

 

 

 

 

 

 

48

 

39

45

 

 

72

72

80

80

 

 

 

 

 

80

 

4

Šarlota Klimešová

501

 

501

32

28

34

30

 

 

 

 

 

 

39

 

57

57

 

 

 

42

54

 

 

 

 

64

 

 

 

 

 

64

 

 
thumbnail1
thumbnail2
thumbnail3
thumbnail4
thumbnail5
thumbnail6
thumbnail7
thumbnail8
thumbnail9
thumbnail10
thumbnail11
thumbnail12
thumbnail13
thumbnail14
thumbnail15
mapa-0501
 

26.1.2013

Místo:

Třebín - parkoviště u hasičány s kavárnou

Mapa: Vlčí jáma; 1:10000; stav 2005; autor: Rychtecký Josef
Jen třináct odvážlivců neodradila sněhová záplava v lese. Odměnou jim bylo příjemné proběhnutí brodění v zasněženém lese a milé zázemí v místní kavárně.
 

Kategorie A
1. Hošek Radim       58:59
2. Hejzlar Josef     61:12
3. Hošek Lubomír     68:27
4. Vébr Jiří         69:21
5. kovář Jaroslav    71:44
6. Klimeš Petr       72:34

thumbnail16

Kategorie B
1. Kovářová Lenka    58:30
2. Hejzlarová Vlaďka 60:06
3. Kovářová Milena   63:50
4. Rychtecký Josef   66:20

thumbnail17

Kategorie C
1. Svobodová Anna    58:59
2. Svobodová Jana    61:12
3. Svobodová Martina 61:44

 

2.2.2013

Místo:

křižovatka místních komunikací mezi obcemi Jelmo a Lišov na mapě Větrník

Mapa: Větrník; 1:10000; stav 2005; autor: Rychtecký Josef
Soutěž připravil Radim Hošek se Zdeňkem Voštou. Vlastní práce s mapou byla doplněna o "střelbu". Při neúspěch ve střelbě následovala trestná kolečka. Čísla za časem představují chyby při střelbě.
 

Kategorie A
1. Flašar Jan jun. Praha       65:12 2+3
2. Klimeš Petr     Křemže      74:42 2+2
3. Hošek Lubomír   Č.Buděj.    74:48 2+2
4. Vébr Jiří       Tábor       65:18 2+1
5. Hejzlar Josef   Č.Buděj.    66:54 3+1
6. Tichý Martin    J.Hradec    66:57 4+1
7. Kovář Jaroslav  J.Hradec    80:44 1+2
8. Hulec Filip     Č.Buděj.    86:54 3+2
9. Flašarová Marie Krumlov     diskv.

Kategorie B
1. Gřunděl Ivan    J.Hradec    88:24 2+1
2. Kovářová Lenka  J.Hradec   103:57 3+2
3. Kovářová Milena J.Hradec   110:37 2+3

Kategorie C
1. Svobodová Jana  Tábor       38:38
2. Svobodová Mart. Tábor       38:52
3. Svobodová Anna  Tábor       41:26
4. Klimešová Šarlota  Křemže   49:20

 

8.6.2013

Místo:

Včelná - sportovní areál

Mapa: Rožnovský les; 1:10000; stav 2013; autor: Rychtecký Josef, Blabla Zdeněk
 
DF          2.0km   10m 6k 
  1.Teringlová Vendula       TJ OB České Budějovi VCB0451       36.22
  2.Ševčíková Eliška         SKP České Budějovice PCB0451       39.15
  3.Blažková Veronika        TJ Slovan Jindřichův SJH0551       39.36
HDR         2.0km   10m 6k 
  1.Hojdar Jakub             TJ OB České Budějovi VCB           30.05
  2.Toncarová Kateřina       TJ Sokol Pražák      PVD0951       38.28
  3.Marešová Karolína        TJ ZVVZ Milevsko     MIL0750       39.49
  4.Melčáková Miša           HZS Moravskoslezskéh MS1           40.16
  5.Hojdar Jan               TJ OB České Budějovi VCB           44.46
  6.Teringl Vojtěch          TJ OB České Budějovi VCB0702       55.14
  7.Liberdová Magdalena      TJ Kašperské Hory    KSH0851       62.33
 
HF          2.0km   10m 6k 
  1.Pelc Tadeáš              TJ ČZ Strakonice     CST0601       36.26
  2.Melčák Matěj             HZS Moravskoslezskéh MS1           37.13
  3.Šustr Ondřej             TJ Kašperské Hory    KSH0501       53.40
P           3.9km  155m 9k 
  1.Beneš Michal             TJ OB České Budějovi VCB           55.52
  2.Hojdar Ivan              TJ OB České Budějovi VCB           63.27
  3.Hojdarová Alena          TJ OB České Budějovi VCB           69.29
  4.Špinková Markéta         TJ OB České Budějovi VCB           79.48
 

9.6.2013

Místo:

České Budějovice - výstaviště. Vstup od obch.domu TESCO

Mapa: Výstaviště; 1:4000; stav 2013; autor: Hošek Radim
 
thumbnail31
thumbnail32
thumbnai33
thumbnail34
thumbnail35
P           2.4km    0m 16k 
  1.Attila Kácsor            Maďarsko             XXX           23.27
  2.Nováková Pavlína         TJ Sokol Pražák      PVD7151       46.22
  3.Liberdová Magdalena      TJ Kašperské Hory    KSH0851       75.20
  4.Hulec František          TJ Kašperské Hory    KSH           75.46
 

31.8.2013

Místo:

Trocnov - areál Památníku Jana Žizky z Trocnova

Mapa: Památník; 1:10000; stav 2013; autor: Rychtecký Josef, Filip Hulec
 
thumbnail18
thumbnail19
thumbnail3
thumbnail21
thumbnail22
thumbnail23
thumbnail24
thumbnail25
thumbnai26
thumbnail27
thumbnail28
thumbnail29
thumbnail30
DF          1.0km    5m 6k 
  1.Teringlová Vendula       TJ OB České Budějovi VCB0451 C     11.58
  2.Toncarová Katka          TJ Sokol Pražák      PVD0951 C     19.30
  3.Janošíková Eva           TJ OB České Budějovi VCB0552 C     28.29
  4.Půlkrábková Lucie                             SMB           34.53
HDR         1.0km    5m 6k 
  1.Teringl Vojtěch          TJ OB České Budějovi VCB0702 C     13.39
  2.Janošíková Marie         TJ OB České Budějovi VCB0752 C     13.51
  3.Marešová Karolína        TJ ZVVZ Milevsko     MIL0750 C     20.02
 
HF          1.0km    5m 6k 
  1.Kretschmer Jakub         TJ OB České Budějovi VCB0000       14.46
  2.Pelc Tadeáš              TJ ČZ Strakonice     CST0601 C     16.40
  3.Vojtěch Mikuláš          TJ Sokol Pražák      PVD0000       33.45
  4.Redl Gerald              HSV AMSTETTEN        1AM0002       60.58
  5.Redl Gregor              HSV AMSTETTEN        1AM0003       61.04
 
P3          3.1km   20m 13k 
  1.Čondl Michal             TJ OB České Budějovi VCB           51.40
    Janošíková Olga          TJ OB České Budějovi VCB            DISK
 
P5          5.3km   30m 16k 
    Rakovec Milošp;     SCP4500 C      DISK