Pokyny k závodu sněhulákova kufru

 

Datum:           Sobota 5.1.2013.

 

Místo konání:            Lomec, parkoviště pro autobusy mezi kostelem a hřbitovem, Loc.: 49°5'36.911"N, 14°11'16.312"E (parkování, prezentace, start, cíl). Příjezd možný od Malovic a nebo od silnice KrtelyTruskovice. Příjezd nebude značen.

 

Prezentace:    13:00 – 13:15

 

Startovné:      30 Kč, platí se na místě

 

Start:              Hromadný v 13:30

 

Kategorie:      A, B, C

 

Mapa:             Lomec, stav 2008, autorka Mirka Vejvodová, podstatné změny mezi kontrolami dokresleny. Mapa bude sněhovzdorně upravena.

 

Druh závodu: Kategorie A, B – „zlodějský skorelauf“ – Závod s volným pořadím kontrol. Počet kontrol – 31. Každá kontrola má základní bodové ohodnocení, ze kterého se odečítají body podle toho, kolikátý závodník již kontrolu „orazil“. Kontroly 40-49 mají základní bodové ohodnocení 40 bodů, po „oražení“ každého závodníka se bodové ohodnocení snižuje o 2 body, kontroly 60-69 mají základní hodnocení 60 bodů, snižuje se vždy o 3 body, kontroly 80-89 mají základní hodnocení 80 bodů, snižuje se o 4 body a kontrola 100 má základní hodnocení 100 bodů, snižuje se o 5 bodů. Výsledek závodníka je dán součtem bodů v časovém limitu.

                        Kategorie C – klasický skorelauf, základní bodové ohodnocení kontrol je shodné s kategoriemi A a B ale „oražením“ se nesnižuje.

 

Způsob ražení:  Na každé kontrole bude malý lampion a na něm pásky s cenovými etiketami jako v obchodě. Každá etiketa má na sobě číslo kontroly a bodové ohodnocení. Etiketa s nejvyšším bodovým ohodnocením visí nejníž a směrem nahoru se bodová ohodnocení snižují. Každý závodník si na kontrole odlepí nejníže visící (to znamená s aktuálně nejvyšší bodovou hodnotou) etiketu a tu si nalepí na svůj startovní průkaz. Odlepení více etiket bude trestáno diskvalifikací. Doporučujeme si startovní průkaz podlepit izolepou. Etikety kategorie A mají červenou reflexní barvu, kategorie B zelenou reflexní barvu a kategorie C bílou barvu. Je možné, že podle počtu startujících budou etikety pro některé kategorie sloučeny – bude upřesněno při rozpravě.

 

Časový limit:  50 min. pro všechny kategorie.

 

Různé:            Každý závodník se účastní na vlastní nebezpečí, za nezletilé zodpovídají zákonní zástupci.