Sněhulák 2011-2012
 

19.11.2011
Křemže

Ne příliš vydařený závod. Pořadatel věnoval velkou pozornost přípravě mapy a ta byla, alespoň podle mne, hrozná a je hlavní příčinou mého negativního hodnocení. Je jasné že po zhlédnutí soutisku ortofota a katastrální mapy došel pořadatel k závěru že podklad pro závod není to pravé ořechové. Proto se snažil červeným označení hranic neprůchodných prostorů (celé obytné bloky a jednotlivé domy) a černou linií zdůraznit cesty a docílit tak mapu čitelnější a přehlednější. Chtělo to pro obytné bloky použít rovnou značku "sídliště" a pro jednotlivé domy značku "domů", vynechat černé zdůraznění cest. Využití katastrální mapy rozhodně nemělo pro závodníka smysl.

thumbnail1
mapa "B" s postupem
 

3.12.2011
Františkov

Velmi vydařený závod. Přesný azimut a na přesné čtení vrstevnic. Bylo důležité si uvědomit že jsou po 1 m. Možná to nechtělo jejich takovou hustotu. Problém větší hustoty vrstevnic bylo třeba si hlavně uvědomit v ploché části terénu. Přesný azimut na výrazný terénní tvar či objekt ve směru postupu na terénní tvar byl základ úspěchu. Pokusy postupu podle vrstevnic nemusely bez azimutu nemusely vždy vyjít. Vynikající azimutový trénink.

thumbnail2
mapa "B" s postupem
thumbnail3
thumbnail4
thumbnail5
thumbnail6
thumbnail7
thumbnail8
thumbnail9
 

26.12.2011
České Budějovice

Pořadatelé rozšířili tradiční prostor pro "Stěpánského sněhuláka" o část za řekou. Příjemně tím překvapili všechny účastníky. Posun času startu byl taky dobrým řešením jak "zaběhnutý" prostor nověji využít. Průběh závodu negativně ovlivnili "aktivní teenageři". Z kontrol zmizelo pár kleští a nějaké kontroly.
thumbnail10
První s poslední část mapy "B" s postupem
thumbnail11
Prostřední část mapy "B" s postupem
thumbnail12
 

7.1.2012
Planá nad Lužnicí

Vynikající originální nápad. A to nejen netradičním pojetí mapy ale i stavbou trati v kategorii "A" - využití stejných kontrol při křížení tratě. Závod poskytl zajímavý mapový trénink. Bylo otázkou zda a kdy použít busolu. Snad pro čisté směrové postupy. Zejména pak následné porovnání trati na běžené mapě a na normální mapě je velmi zajímavé. Komentáře u jednotlivých tratí. Mapě se dá vytknout jediný problém. Bodové prvky to chtělo asi překreslit. Zejména posedy a krmelce nešly někdy z mapy vyčíst. Zkreslení z nich udělalo nečitelné objekty. Kdo neběžel, zaváhal.

thumbnail13
mapa kategorie "A"
thumbnail15
trať kategorie "A" na mapě OB
mapa kategorie "B"
thumbnail17
trať kategorie "B" na mapě OB
mapa kategorie "B"s postupem
thumbnail19
trať kategorie "B" na mapě OB s postupem
thumbnail20
thumbnail21
thumbnail22
thumbnail23
thumbnail24
thumbnail25
thumbnail26
thumbnail27
thumbnail28
thumbnail29
thumbnail30
thumbnail31
thumbnail32
thumbnail33
thumbnail34
thumbnail35
thumbnail36
 
22.1.2012
Vranín

Najdi si svůj kůl
Zdařilý závod se zajímavým provedení, dobrým nápadem. Pro závod Tiší vybrali prostor s nedokončenou výstavbou ohra-zení. Tedy se spoustou na 3 m od sebe vzdálených dřevěných kůlů. Závodníci v kategorii "B" měli na mapě všechny kůly zakresleny, v "A" jen některé. V okolí kontrol pak byly další falešné kontroly. Úkolem bylo absolvovat trať ve stanoveném pořadí ale označit si průchod jen svou správnou kontrolu, vybrat si ten svůj správný "kůl". Pro kategorii "A" určitě občas více než problematické, pro "B" více spojené s počítáním kůlů v řadě. "A" nemělo v podkladu ani ortofoto. Pro urychlení závodu byl hromadný start umístěný v SV rohu mapy. Aby všichni neběželi za sebou vyfasoval na začátku každý startovní číslo své kontroly. Velmi zajímavý nápad který by se dal využít i v lese. Trénink azimutových postupů, ale s drobnými chybkami. Nebrání v úvahu problematiky azimutových postupů, odskočení od závodní reality. Velmi příjemné proběhnutí.
thumbnail37
thumbnail38
thumbnail39

18.2.2012
Vyšný

Retro-orto-foto

Na leteckém snímku z let 1947-52 připravil Honza Flašar "scoralauf" s osmi kontrolami. "B" na 5 vybraných. Závodu se zúčastnilo jen "tvrdé" jádro sněhulákových účastníků. Podmínky tratí a počasí ze závodu udělalo příjemný přespoláček. Kdo nepřijel přišel o dobrý trénink. Zazářili Hejzlaři. Vyhráli obě kategorie.

thumbnail40
thumbnail41
thumbnail42

3.3.2012
Chlum

Přebor TJ Sokol Křemže

Vzletným názvem a na šišku salámu se snažil Tryskáč přilákat k účasti na posledním "Sěhulákovi" co nejvíce účastníků. Připravil klasický scorelauf. Závod vyzdobil pár zajímavostmi, trestnými minutami  Mapu vyzdobil pár zajímavostmi (vynecháním, doplněních či nepřesným zákresem některých objektů).

thumbnail43
thumbnail44
thumbnail45
Z celkových výsledků:

Kategorie A:
 1.Klimeš Petr      KRE  488,74
 2.Hejzlar Josef         481,09
 4.Teringl Radek         476,12
 6.Vošta Zdeněk          470,34
19.Hošek Lubomír         225,46
21.Janošík Radek         181,09

Kategorie B:
 1.Machová Mir.     KRE  490,64
 4.Rychtecký Josef       448,93
 6.Hejzlarová Vladimíra  362,71
 8.Teringlová Martina    323,12
16.Votíková Monika        97,33