Centrum orientačních sportů

 
 
Realizátor projektu
(Projektrealisator) :
 
 
TJ OB České Budějovice
Zahraniční partner :
(Ausländischpartner)
 
Naturfreunde Österreich, Ortsgruppe Linz, OL Gruppe
Doba trvání projektu :
(Projektdauer)
 
10/2010 - 05/2011
Obsah projektu :
(Inhalt des Projektes)

Vybudování Centra orientačních sportů (Centrum OS) v příhraniční oblasti - Černé Údolí u Benešova nad Černou a jeho otevření před zahájení turistické sezóny v roce 2011.
 

Der Aufbau und Eröffnung des Zentrums der Orientierungssports - Ort : Černé Údolí u Benešova nad Černou.

Aktivity projektu :
(Projektaktivitäten)

- Vytvoření digitálních podkladů pro mapu Centra OS
- Vybudování Centra OS - umístění informačního přístřešku a 20 ks kontrolních stanovišť
- Zajištění dlouhodobé publicity Centra OS (WWW stránky, 500 ks informací k využití
   Centra OS)
- Otevření Centra OS formou veřejné soutěže - 7.5.2011

- Ausfertigung der Digitalunterlagen für die Karte des Zentrums
- Aufbau des Zentrums - Platzierung der Wandzeitung und 20 St. Kontrollposten
- Veröffentlichung des Zentrums (WWW Seiten und 500 St. Nutzungsunterlagen)
- Eröffnung des Zentrums - Sportveranstaltung am - 7.5.2011

Vedoucí projektu :
(Projektleitung)
  TJ OB České Budějovice     NF Österreich, Orstgruppe Linz  
   
Josef Rychtecký
   
Alois Mair
 


Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj