Linz cup 2010

 
 
Realizátor projektu
(Projektrealisator) :
 
 
TJ OB České Budějovice
Na realizaci projektu se podílí oddíl orientačního běhu a oddíl rekreačních sportů.
Zahraniční partner :
(Ausländischpartner)
 
Naturfreunde Österreich, Ortsgruppe Linz, OL Gruppe
Doba trvání projektu :
(Projektdauer)
 
03/2010 - 10/2010
Obsah projektu :
(Inhalt des Projektes)
- realizace jednoho ze závodů soutěže partnerské organizace v příhraniční oblasti na území ČR na mapě vytvořené podle mezinárodních standardů IOF - Durchführung eines Wettkampfes des Linz cup 2010 in CZ. Es wird neue OL-Karte nach IOF Standard genutzt.
  - praxe sportovně technických funkcionářů při práci v mezinárodním týmu - Praxis für OL-Organisatoren im internationalen Team
  - zlepšení materiálně technických podmínek žadatele umožňujících další spolupráci - Materialtechnische Bedingungen für weitere Zusammenarbeit verbessern
  - upevnění vztahů mezi členy partnerských organizací - Vertiefung des Verhältnisses zwischen den Partnervereinen
  - vytvoření podmínek pro navázání kontaktů dalším organizacím a jednotlivcům
 
- Bedingungen schaffen für die Kontaktaufnahme zu anderen Vereinen
Aktivity projektu :
(Projektaktivitäten)
- 28.8.2010 realizace závodu soutěže Linz cup v ČR
- obnovení části mapy pro OB podle mezinárodního standartu IOF 2005
- 4.9.2010 účast na soutěži Linz cup v Rakousku
- 28.8.2010 Durchführung eines Wettkampfes des Linz cup
- Erneuung Teil OL-Karte nach IOF Regelungen 2005
-
4.9.2010 - Teilnahme Wettkampfes des Linz cup 2010 in Österreich.
 
Vedoucí projektu :
(Projektleitung)
  TJ OB České Budějovice     NF Österreich, Orstgruppe Linz  
   
Aleš Křenek
   
Alois Mair
 


Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj