Společný koníček - orientační běh
Gemeinsames Hobby - Orientierungslauf
 

 
Společně dosáhneme více
 

 
Realizátor projektu
(Projektrealisator) :
 
 
TJ OB České Budějovice
Na realizaci projektu se podílí oddíl orientačního běhu a oddíl rekreačních sportů.
Zahraniční partner :
(Ausländischpartner)
 
Naturfreunde Österreich, Ortsgruppe Linz, OL Gruppe
Doba trvání projektu :
(Projektdauer)
 
09/2008 - 5/2009
Obsah projektu :
(Inhalt des Projektes)

- zlepšení sportovně technických podmínek pro realizaci společných aktivit - mapy pro OB podle IOF standardů

- Verbesserung der Bedingungen für weitere gemeinsame Aktivitäten - Erstellen von OL-Karte nach IOF Standard
  - dvoudenní společná příprava na soutěže a dvoudenní soutěž v orientačního běhu - Durchführung eines 2-Tage Trainingslagers und einer 2-Tage Veranstaltung
  - praxe sportovně technických funkcionářů při práci v mezinárodním týmu - Praxis für OL-Organisatoren bei der Arbeit im internationalen Team
  - upevnění vztahů mezi členy partnerských organizací - Vertiefung des Verhältnisses zwischen den Partnervereinen
  - vytvoření podmínek pro navázání kontaktů dalším organizacím a jednotlivcům - Bedingungen schaffen für die Kontaktaufnahme zu anderen Vereinen
     
Aktivity projektu :
(Projektaktivitäten)
- vytvoření mapy pro OB v příhraniční oblasti
- soustředění : 4.- 5.4.2009
- víkend orientačního běhu :
     - utkání příhraničních oblastí : 25.4.2009
     - závod štafet : 26.4.2009
 
- Erstellung einer Orientierungslaufkarte im Grenzgebiet
- Trainingslager : 4.- 5.4.2009
- OL-Wochenende :
     - Ländervergleichswettkampf : 25.4.2009
     - Stafette : 26.4.2009
Vedoucí projektu :
(Projektleitung)
TJ OB České Budějovice Naturfreunde Österreich, Orstgruppe Linz
 
Josef Rychtecký

Alois Mair


Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj