Sportujeme na obou stranách hranic
Wir treiben der Sport an beiden Grenzenseiten
 

 
Projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy INTERREG III A.
 

Realizátor projektu
(Projektrealisator) :
 
TJ OB České Budějovice
Projekt realizoval oddíl orientačního běhu a oddíl rekreačních sportů.
Zahraniční partner :
(Ausländischpartner)
 
Naturfreunde Österreich, Ortsgruppe Linz
Doba trvání projektu :
(Projektdauer) :
 
02/2007 - 10/2007
Cíle projektu :
(Projektziel)
Upevnění vzájemných kontaktů partnerských organizací a orientačních běžců příhraničních oblastí, zejména pak žákovských a mládežnických družstev. Rozhodčí partnerských organizací prověří své schopnosti práce v mezinárodním týmu při řízení soutěže.
Erweiterung und Vertiefung der Zusammenarbeit der Orientierungsläufer der Partnervereine, insbesondere Schüler-  und Jungendteams. Die OL-Richter prüfen seine Arbeitsfähigkeit im internationalen Team über.
 
Aktivity projektu :
(Projektaktivitäten)
Veřejný závod v ČR :
Veřejný závod v ČR :
Účast na akci v Rakousku :
1.9.2007 - 4. závod Linz cupu
2.9.2007 - Budějovický pohár
8.9.2007 - 5. závod Linz cupu
             - výlet na Sternstein

 
- Zpráva z tisku
Vedoucí projektu :
(Projektleitung)
TJ OB České Budějovice Naturfreunde Österreich, Orstgruppe Linz

Aleš Křenek

Alois Mair