Budějovický pohár
Budweißer Cup
 

 
Projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy INTERREG III A.
 

Realizátor projektu
(Projektrealisator) :
 
TJ OB České Budějovice
Zahraniční partner :
(Ausländischpartner)
 
Naturfreunde Österreich, Ortsgruppe Linz
Doba trvání projektu :
(Projektdauer) :
 
02/2006 - 07/2006
Cíle projektu :
(Projektziel)
Upevnění vzájemných kontaktů partnerských organizací a orientačních běžců příhraničních oblastí, zejména pak žákovských a mládežnických družstev. Pořadatelé závodů v orientačním běhu získají zkušenosti při práci v mezinárodním týmu.
Erweiterung und Vertiefung der Zusammenarbeit der Orientierungsläufer der Partnervereine, insbesondere Schüler-  und Jungendteams. Die OL-Organisatoren gewinnen die Erfahrungen bei der Arbeit im internationalen Team.
 
Aktivity projektu :
(Projektaktivitäten)
Utkání jižní Čechy & Horní Rakousko (Ländervergleichswettkamp)
 
27.05.2006
Vedoucí projektu :
(Projektleitung)
TJ OB České Budějovice Naturfreunde Österreich, Orstgruppe Linz

Aleš Křenek

Alois Mair