Les - naše společné sportoviště
 Wald - unser gemeinsamer Sportplatz 

 
Projekt  byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy PHARE CBC.

 

Realizátor projektu
(Projektrealisator) :
 
 TJ OB České Budějovice
Zahraniční partner
(Ausländischpartner) :
 
 Naturfreunde Österreich, Ortsgruppe Freistadt   
Doba trvání projektu
(Projektdauer) :
 
02 - 09/2005
Cíle projektu
(Projektziel) :
Projekt byl zaměřen na podporu, upevnění a rozšíření spolupráce v oblasti orientačního běhu mezi příhraničními regiony , oddíly orientačního běhu Jižních Čech a Horního Rakouska.
DasProjekt wurde um die Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen südböhmischen und oberösterreichischen Orienttierunsvereinen orientiert.
 
Aktivity projektu
(Projektaktivitäten) :
 - společné soustředění (gemeinsames Trainingscamp)   2.-3.4.2005
 - závod mládeže (Nachwuchswettkampf)   11.5.2005
 - utkání JIžní Čechy & Horní Rakousko (Ländervergleichswettkamp)   21.5.2005
 - dvoudenní závody (zweitägiger Wettkampf)
 
  27.- 28.8.2005
Další efekty projektu :

- vytvoření školní mapy pro OB (Ausfertigung neue Schul-OL-Karte)
-
vytvoření nové IOF mapy pro OB (Ausfertigung neue IOF OL-Karte)
 

Ostatní partneři
(
Weitere Projektpartner) :

 Orienteering Club České Budějovice
 Sportovní klub policie České Budějovice - oddíl orientačního běhu
 

 Vedoucí projektu
(
Projektleitung ) :
 TJ OB České Budějovice   Naturfreunde Österreich, Orstgruppe Freistadt
 
Josef Rychtecký
 
Michael Pirklbauer