Mistrovství České republiky v nočním orientačním běhu
Mistrovství České republiky veteránů v nočním orientačním běhu

      

Datum: 18.4.1998
Místo: Hluboká nad Vltavou - autokempink Křivonoska
Mapa: Křivonoska 2; 1:15000; ekv 5 m
Funkcionáři: ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:
Brožka Martin
Rychtecký Josef
Hejzlar Josef
 

tra D16

tra D18

tra D20

tra H16

tra H20
 
 

Výsledky Mistrovství České republiky

Výsledky Mistrovství České republiky veteránů

 
thumbnail1
thumbnail2
thumbnail3