Linz cup

 
Datum: 29.8.1998
Místo: Hluboká nad Vltavou - Stará Obora
Mapa: Křivonoska 2; 1:15000; ekv 5 m
Funkcionáři: ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:
Hejzlar Josef
Křenek Aleš
Rychtecký Josef
 

tra D21, D20, D35

tra H21, H20, H35
       
 

Výsledky závodu