Budějovický pohár 

 

 

Datum: 19.10.1997
Místo: Kolný
Mapa: Kolná; 1:15000; ekv 5 m
Funkcionáři: ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:
Rychtecký Josef
Rychtecká Jana
Hejzlar Josef
 

tra D21

tra H21
 
       
Výsledky závodu