Přebor Jč kraje na krátké trati 

 
Datum: 29.6.1997
Místo: Lišov
Mapa: Koníř; 1:15000; ekv 5 m
Funkcionáři: ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:
Hejzlar Josef
Brožka Martin
Rychtecký Josef
 

všechny kontroly
popisy tratí
         

Výsledky závodu