Přebor Jč kraje v NOB

 
Datum: 22.9.1995
Místo : Č.Budějovice
Mapa : Vlčí jáma; 1:15000; ekv 5 m
Funkcionáři: ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:
Rychtecká Jana
Hejzlar Josef
Rychtecký Josef
 

Parametry tratí

Výsledky závodu