Budějovický pohár 

 
Datum: 8.5.1994
Místo: Ševětín
Mapa: Kolná; 1:15000; ekv 5 m
Funkcionáři: ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:
Hejzlar Josef
Rychtecký Josef
Hejzlar Josef
 

Parametry tratí

Výsledky závodu

mapa závodu se všemi kontrolami