Přebor Jč kraje v NOB

 
Datum:    23.9.1994
Místo: Boršov
Mapa: Vrubice; 1:15000; ekv 5 m
Funkcionáři: ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:
Hejzlar Josef
Rychtecký Josef
Brožka Martin
 

Parametry tratí

Výsledky závodu

mapa závodu se všemi kontrolami