Přebor Jč kraje v OB na krátké trati 

 
Datum:    23.10.1994
Místo: Branišov
Mapa: Vlčí jáma; 1:15000; ekv 5 m
Funkcionáři: ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:
Hejzlar Josef
Brožka Martin
Rychtecký Josef
 


Parametry tratí

Výsledky závodu

mapa závodu se všemi kontrolami