Budějovický pohár 

 
Datum: 29.5.1993
Místo: Kolný
Mapa: Kolná; 1:15000; ekv 5 m
Funkcionáři: ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:
Hejzlar Josef
Rychtecký Josef
Rychtecký Josef, Křenek Aeš
 


Parametry tratí

Výsledky závodu