Přebor Jč kraje v nočním OB 

 
Datum: 2.10.1993
Místo: Včelná
Mapa: Rožnovský les; 1:15000; ekv 5 m
Funkcionáři: ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:
Hejzlar josef
Rychtecký Josef
Bouček Václav sen.
 


Parametry tratí

Výsledky závodu