Přebor Jč kraje v OB na dlouhém trati 

 
Datum: 17.4.1993
Místo: Lišov - přírodní koupaliště
Mapa: Koníř; 1:15000; ekv 5 m
Funkcionáři: ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:
Hejzlar Josef
Rychtecký Josef
Hejzlar Josef


Parametry tratí

Výsledky závodu