Linz cup

 
Datum: 29.8.1992
Místo: Třebín
Mapa: Vlčí jáma; 1:15000; ekv. 5 m
Funkcionáři: ředitel závodu :
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:
Brožka Martin
Hejzlar Josef
Rychtecký Josef
 
 

Parametry tratí

Výsledky závodu

mapa se všemi kontrolami